Jalkaterapeutti Riikka Joensuu logo

PUH 040 651 7303 | RIIKKA@JALKATERAPEUTTILAHTI.FI


Jalkaterveyttä Lahdessa!

Olen Metropolian Ammattikorkeakoulusta vuonna 2011 valmistunut Jalkaterapeutti Riikka Joensuu.

Aiemmalta ammatiltani olen lähihoitaja ja työskennellyt hoitoalalla vuodesta 1994 lähtien. Minulla on myös lymfaterapeutin tutkinto.

Lahdessa Vesijärvenkadun viihtyisissä tiloissa ennaltaehkäisen lasten ja nuorten, työikäisten sekä vanhusten alaraaja- ja jalkavaivojen syntyä sekä hoidan jo syntyneitä jalkavaivoja nykyaikaisilla jalkaterapiamenetelmillä.

Jalat

Lapsista 98% syntyy tervejalkaisina. Jossakin elämänvaiheessa 90 % ihmisistä kokee alaraaja- ja jalkakipuja tai erilaisia jalkavaivoja. Jalkavaivojen määrä lisääntyy noin 60–80 % ikääntymisen myötä. Vaivoista 2/3 on itse hankittuja. Usein syynä ovat puutteelliset tai virheelliset jalkojen omahoitotottumukset sekä virheellinen ja liiallinen alaraajojen kuormittaminen ja rasittaminen.


Huolehtimalla jalkaterveydestäsi jo tänään, lisää se yleisterveyttäsi ja hyvinvointiasi huomenna, tulevaisuudessa.


Jalkaterapeutti on ammattikorkeakoulututkinto, jonka kesto on 3,5 vuotta.

Jalkaterapeutti on nimikesuojattu ammattinimike ja rekisteröity Valviran ylläpitämään Terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Suomen Jalkojenhoitaja- ja Jalkaterapeuttiliitto ry:n logo